XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 190027.
KRS 0000637538, REGON 365437211, NIP 6762513876
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2016-09-20 r.
[RDF/196434/20/47]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Bau-Immo sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.04.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 08.04.2020 okres OD 20.09.2016 DO 31.12.2017