XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 191709.
KRS 0000219405, REGON 011694221, NIP 5311015101
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2004-10-13 r.
[RDF/196236/20/948]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Marwa" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.04.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019