XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 192345.
KRS 0000486173, REGON 321443973, NIP 6692520261
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-18 r.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6696/19/355]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Progressivum sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.04.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościROZWIĄZANIE PODMIOTU BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART.25 A USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM , SĄD REJONOWY W KOSZALINIE , SYGN. KO IX NS REJ. KRS 6696/19/355, 07.04.2020 2.