I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1604.
KRS 0000287855, REGON 141054877, NIP 5252403272
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-09-06 r.
[BMSiG-1094/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Cez Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000287855, działając na podstawie art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały z dnia 16.12.2019 r. jedynego wspólnika wykonującego uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki zgodnie z...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!