I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1606.
KRS 0000512795, REGON 123138588, NIP 6762477063
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-06-11 r.
[BMSiG-1082/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ariańska 4-6 Apartamenty sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator Ariańska 4-6 Apartamenty Sp. z o.o. w Krakowie ogłasza, że spółkę rozwiązano i otwarto jej likwidację na dzień 31.12.2019 r. Wzywa się wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!