I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1607.
KRS 0000397134, REGON 145819124, NIP 5252517225
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-09-26 r.
[BMSiG-1093/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Blackstones Compliance Services sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Blackstones Compliance Services sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie ogłasza o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji z dniem 2.12.2019 r. i wzywa wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!