I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1610.
KRS 0000565532, REGON 361901309, NIP 5862298365
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-06-30 r.
[BMSiG-1032/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Jan Długosz Invest sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator Jan Długosz lnvest Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku ogłasza o powzięciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały o jej rozwiązaniu oraz o otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!