I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1611.
KRS 0000536799, REGON 360538752, NIP 5272727405
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-01-08 r.
[BMSiG-1125/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Leonore Investments sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator Leonore Investments Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-839), (informacja ukryta), KRS nr 0000536799, zawiadamia, iż 2.01.2020 r. powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!