I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1612.
KRS 0000396596, REGON 145752331, NIP 1251613522
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-09-22 r.
[BMSiG-1146/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu wołomińskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie wołomińskim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
36 803

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
409 281

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Uchwałą z dnia 14 maja 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki JL CONSTRUCTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyminie (KRS 0000396596) postanowiło rozwiązać Spółkę poprzez jej likwidację.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Wiejska nr 12, 05-250 Radzymin, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.