I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1616.
KRS 0000550944, REGON 361159206, NIP 5272733179
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-03-30 r.
[BMSiG-1172/2020]

W dniu 11 grudnia 2018 r. podjęta została uchwała o likwidacji The Internets Sp. z o.o., KRS 0000550944, z siedzibą w Warszawie, i o otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: (informacja ukryta), 01-822...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!