I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1618.
KRS 0000146502, REGON 008038769, NIP 8670004010
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-01-09 r.
[BMSiG-1167/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Firma Ochrony Mienia "Eskorta" sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Firma Ochrony Mienia ESKORTA w Tarnobrzegu z dnia 12.10.2016 r. postanowiono rozwiązać Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 m-cy od daty niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności na adres Likwidatora: 39-400 Tarnobrzeg, (informacja...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!