I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1620.
KRS 0000519311, REGON 302793627, NIP 6991955541
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-08-13 r.
[BMSiG-1198/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Bio Delta sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator spółki BIO DELTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000519311, niniejszym informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr 1/20/12/2019 o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!