I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1621.
KRS 0000246416, REGON 002151424, NIP 5270202041
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-12-06 r.
[BMSiG-1178/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Klinika "Lek-Med" - sp. z o.o. w upadłości sprawozdanie finansowe

Na podstawie art.279 ksh likwidator Klinika "Lek-Med" Sp. z o.o., 01-480 Warszawa, (informacja ukryta), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000246416, ogłasza o rozwiązaniu Spółki z dniem 8.01.2020 r. i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!