I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1623.
KRS 0000472203, REGON 101647634, NIP 7252069822
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-08-01 r.
[BMSiG-1205/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Zarząd Inforin Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, KRS 472203, ogłasza o obniżeniu kapitału w.w. spółki uchwałą z dn. 20/12/2019 z kwoty 10.000,- zł do kwoty 5.000,- zł w drodze umorzenia udziałów i wzywa wierzycieli tej spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!