I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1625.
KRS 0000592288, REGON 363259188, NIP 8982215797
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-12-16 r.
[BMSiG-1121/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Inntrade SA sprawozdanie finansowe

Wezwanie wierzycieli Inntrade Spółki Akcyjnej w likwidacji w trybie art. 465 KSH do zgłoszenia wierzytelności - ogłoszenie pierwsze. Likwidator Inntrade Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: (informacja ukryta) lok. 7, 50-208 Wrocław), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592288 ("Spółka"),...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!