I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1629.
KRS 0000016516, REGON 013052165, NIP 5252195773
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-01 r.
[BMSiG-1304/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Elektroprojekt SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Elektroprojekt S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 2 w związku z art. 18 § 4 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 r., o godz. 1200, w Lublinie przy (informacja ukryta), sala konferencyjna parter. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!