II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

2. Zmiany

Pozycja 1631.
EWP 389
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY I REJESTROWY
[BMSiG-1191/2020]

Sygn. akt VII Ns-Re. jEwP zm 39/19 POSTANOWIENIE Dnia 1 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł, po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku likwidatora Ryszarda Petru, o wykreślenie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!