IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 1794.
KRS 0000289544, REGON 220483229, NIP 5871642359
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-10-02 r., sygnatura akt: GD VIII Ns-Rej. KRS 25432/19/566
[BMSiG-1206/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Obrycki i Havighorst" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu w stosunku do spółki "OBRYCKI I HAVIGHORST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 289544, ostatni adres siedziby: (informacja ukryta), 81-198 MOSTY, pod sygnaturą GD VIII Ns-Rej. KRS 25432/19/566 postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!