V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 1812.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 474/19
[BMSiG-1067/2020]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 474/19 toczy się postępowanie z wniosku Iwony Skrzecz o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Adamie Prygiel zmarłym w dniu 26 lutego 2019 r. w Raszynie, urodzonym 19 marca 1957 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Raszynie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!