V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 1813.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 48/19
[BMSiG-1113/2020]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, pod sygnaturą II Ns 48/19, toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Bałysza o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej 8 stycznia 2019 r. w Sulejówku Izabeli Annie Górskiej, urodzonej 28 stycznia 1941 r. w Warszawie, mającej ostatnie miejsce stałego pobytu w Warszawie przy (informacja ukryta)....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!