V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 1814.
SĄD REJONOWY W RYBNIKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 162/19
[BMSiG-1127/2020]

W Sądzie Rejonowym w Rybniku pod sygn. akt I Ns 162/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Florek, urodzonym 15 lipca 1938 r., synu Józefa i Marii, a zmarłym 16 września 2015 r. w Rybniku, ostatnio stale zamieszkałym w Rybniku z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. w Sopocie. W związku z powyższym wzywa się spadkobierców, aby w ciągu...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!