V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 1815.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 801/19
[BMSiG-1164/2020]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 801/19 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowy " Żbików" o stwierdzenie nabycia spadku po Eugenia Pietruczak, z domu Krakiewicz, zmarłej w dniu 19 stycznia 2012 roku w Pruszkowie, ostatnio stale zamieszkałej w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 12 m. 19. Wzywa się wszystkich...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!