V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 1819.
SĄD REJONOWY W ŁOWICZU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 500/18
[BMSiG-1039/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasto Łowicz z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Łowickiego, Stanisława Witolda Górajek, Anny Marianny Missury, Jolanty Górajek, Łukasza Górajka, Jerzego Kunikowskiego, Marianny Kunikowskiej, Kazimierza Konikowskiego, Wandy Kret, Zofii Pęczkowskiej, Anny Dworowskiej, Haliny Kucharskiej, Aliny Pachowskiej, Henryka Bończewskiego, Aleksandra Niebudki, Moniki Jaworskiej, Ireny Preuss, Doroty Markowskiej, Piotra Molińskiego, Radosława Kucharskiego, Rafała Ulanowskiego, Magdaleny Szachogłuchowicz, Doroty Krupy, Witolda Iwańskiego, Krystyny Wieczorek, Andrzeja Graczyka, Mirosławy Graczyk, Jana Kłosa, Agaty Grzanki, Mariusza Kunikowskiego, Genowefy Kunikowskiej, Beaty Wilk, Barbary Cipińskiej, Haliny Gruszewicz, Lecha Burzykowskiego, Urszuli Ruty, Stanisława Kłosa, Mirosława Kłosa, Anny Kaźmierczak-Dziuk, Tadeusza Maćkowiaka, Marianny Grabowicz, Mariana Krepsa, Krzysztofa Krepsa i Łukasza Krepsa, Mirosławy Kawczyńskij, Piotra Nakoniecznego, Tadeusza Szymczaka i Marka Szymczaka o zasiedzenie nieruchomości o stwierdzenie, że wnioskodawca - Gmina Miasto Łowicz nabyła przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 2011 r. własność nieruchomości położonej w Łowiczu obręb 0006 - Łowicka Wieś oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 3968/2 o pow. 0,0026 ha, 3969/1 o pow. 0,0057 ha, 3970/1 o pow. 0,0081 ha, 3972/1 o pow. 0,0268 ha, 3974/1 o pow. 0,0193 ha, 3975/1 o pow. 0,0147 ha, 3976/1 o pow. 0,0551 ha, 3977/1 o pow. 0,0744 ha, 3979/2 o pow. 0,0704 ha, 3981/1 o pow. 0,0221 ha, 3982/2 o pow. 0,0428 ha, 3983/2 o pow. 0,0295 ha, 3983/3 o pow. 0,0113 ha, 3996/2 o pow. 0,0102 ha, 4008/1 o pow. 0,0689 ha, 4011/1 o pow. 0,0146 ha, 4011/2 o pow. 0,3188 ha, 4020/1 o pow. 0,0124 ha, tj. o łącznej pow. 0,8077 ha, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, Wydział Ksiąg Wieczystych, nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osoby wskazanej we wniosku.