XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

h) Spółdzielnie

Pozycja 17574.
KRS 0000821918, REGON 385211218, NIP 6762576032
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-01-08 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/31647/19/817]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółdzielni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółdzielni zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
11 465

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm - Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
142 539

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.01.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁDZIELNIA
3.Nazwa spółdzielniSPÓŁDZIELCZY INSTYTUT ENERGETYKI I BIOTECHNOLOGII "KRÓLEWSKIE OGRODY"
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 30 nr lokalu 49 kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 3. Oddziały

1

1.Nazwa oddziałuSPÓŁDZIELCZY INSTYTUT ENERGETYKI I BIOTECHNOLOGII "KRÓLEWSKIE OGRODY" - ODDZIAŁ ŁODYGOWICE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŁODYGOWICE miejscowość ŁODYGOWICE
3.Adres oddziałumiejscowość ŁODYGOWICE ulica UL. CISOWA nr domu 12 kod pocztowy 34-325 poczta ŁODYGOWICE kraj POLSKA

2

1.Nazwa oddziałuSPÓŁDZIELCZY INSTYTUT ENERGETYKI I BIOTECHNOLOGII "KRÓLEWSKIE OGRODY" - ODDZIAŁ ZGIERZ
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ
3.Adres oddziałumiejscowość ZGIERZ ulica UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI nr domu 1 kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA

3

1.Nazwa oddziałuSPÓŁDZIELCZY INSTYTUT ENERGETYKI I BIOTECHNOLOGII "KRÓLEWSKIE OGRODY" - ODDZIAŁ KRAKÓW
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
3.Adres oddziałumiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 30 nr lokalu 50 kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni18.10.2019

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółdzielniOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoWAC WŁODARCZYK
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALCZYK
2.ImionaADAM SZCZEPAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaADAMCZYK
2.ImionaMAREK HENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPOLEWKO
2.ImionaTOMASZ JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 3. Prokurenci

1

1.NazwiskoSŁAWOMIRSKI
2.ImionaRADOSŁAW PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryDO KIEROWNIA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI SPÓŁDZIELNI-ODDZIAŁU KRAKÓW W ZAKRESIE: 1. REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ (TAKŻE PRZED URZĘDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ). 2. ZAWIERANIE UMÓW W PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ, W TYM NEGOCJOWANIA WARUNKÓW UMÓW PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TYCH WARUNKÓW Z ZARZĄDEM ORAZ PODPISYWANIA UMÓW PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU ICH OSTATECZNEJ TREŚCI Z ZARZĄDEM.3. PRZYJMOWANIA I ZWALNIANIA PRACOWNIKÓW W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ-ZA ZGODĄ I NA WARUNKACH UZGODNIONYCH Z ZARZĄDEM. 4. OKREŚLANIA ZAKRESU CZYNNOŚCI I PRZYDZIELANIA PRACY ZATRUDNIONYM W ODDZIALE PRACOWNIKOM. 5. EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI ZA USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ ODDZIAŁ. 6. DOKONYWANIA PRZELEWÓW BANKOWYCH, PRZY CZYM KAŻDY PRZELEW OD 5.000,00 ZŁ WZWYŻ POWINIEN BYĆ UZGODNIONY Z ZARZĄDEM (W PRZYPADKU PRZELEWÓW WYNIKAJĄCYCH W SPOSÓB OCZYWISTY Z PODPISANYCH WCZEŚNIEJ UMÓW, ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ZAMIAST ZGODY WYSTARCZY POINFORMOWANIE ZARZĄDU O KAŻDYM TAKIM PRZELEWIE).

2

1.NazwiskoFUJAK
2.ImionaKAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryDO KIEROWNIA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI SPÓŁDZIELNI-ODDZIAŁU ŁODYGOWICE W ZAKRESIE: 1. REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ (TAKŻE PRZED URZĘDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ). 2. ZAWIERANIE UMÓW W PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ, W TYM NEGOCJOWANIA WARUNKÓW UMÓW PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TYCH WARUNKÓW Z ZARZĄDEM ORAZ PODPISYWANIA UMÓW PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU ICH OSTATECZNEJ TREŚCI Z ZARZĄDEM.3. PRZYJMOWANIA I ZWALNIANIA PRACOWNIKÓW W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ-ZA ZGODĄ I NA WARUNKACH UZGODNIONYCH Z ZARZĄDEM. 4. OKREŚLANIA ZAKRESU CZYNNOŚCI I PRZYDZIELANIA PRACY ZATRUDNIONYM W ODDZIALE PRACOWNIKOM. 5. EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI ZA USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ ODDZIAŁ. 6. DOKONYWANIA PRZELEWÓW BANKOWYCH, PRZY CZYM KAŻDY PRZELEW OD 5.000,00 ZŁ WZWYŻ POWINIEN BYĆ UZGODNIONY Z ZARZĄDEM (W PRZYPADKU PRZELEWÓW WYNIKAJĄCYCH W SPOSÓB OCZYWISTY Z PODPISANYCH WCZEŚNIEJ UMÓW, ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ZAMIAST ZGODY WYSTARCZY POINFORMOWANIE ZARZĄDU O KAŻDYM TAKIM PRZELEWIE).

3

1.NazwiskoKAŹMIERCZAK
2.ImionaMAREK ZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryDO KIEROWNIA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI SPÓŁDZIELNI-ODDZIAŁU ZGIERZ W ZAKRESIE: 1. REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ (TAKŻE PRZED URZĘDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ). 2. ZAWIERANIE UMÓW W PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ, W TYM NEGOCJOWANIA WARUNKÓW UMÓW PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TYCH WARUNKÓW Z ZARZĄDEM ORAZ PODPISYWANIA UMÓW PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU ICH OSTATECZNEJ TREŚCI Z ZARZĄDEM.3. PRZYJMOWANIA I ZWALNIANIA PRACOWNIKÓW W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ-ZA ZGODĄ I NA WARUNKACH UZGODNIONYCH Z ZARZĄDEM. 4. OKREŚLANIA ZAKRESU CZYNNOŚCI I PRZYDZIELANIA PRACY ZATRUDNIONYM W ODDZIALE PRACOWNIKOM. 5. EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI ZA USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ ODDZIAŁ. 6. DOKONYWANIA PRZELEWÓW BANKOWYCH, PRZY CZYM KAŻDY PRZELEW OD 5.000,00 ZŁ WZWYŻ POWINIEN BYĆ UZGODNIONY Z ZARZĄDEM (W PRZYPADKU PRZELEWÓW WYNIKAJĄCYCH W SPOSÓB OCZYWISTY Z PODPISANYCH WCZEŚNIEJ UMÓW, ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ZAMIAST ZGODY WYSTARCZY POINFORMOWANIE ZARZĄDU O KAŻDYM TAKIM PRZELEWIE).

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI