XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 17607.
KRS 0000088737, REGON 930936316, NIP 9111396543
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-08 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23786/19/936]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Dynamic-Seat Beata Król-Miezianko sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!