XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 17701.
KRS 0000566578, REGON 362046823, NIP 6793113623
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-07-13 r.
[RDF/185973/20/606]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: 8Powers Group sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017