XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 17706.
KRS 0000501215, REGON 147144334, NIP 7010415479
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-03-10 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/91500/19/667]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Adgar Bcvi sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Uprawnieni do reprezentowania spółki oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!