XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 17765.
KRS 0000539767, REGON 142358415, NIP 5213564769
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-01-20 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/71846/19/646]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Relyon Recruitment sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Uprawnieni do reprezentowania spółki oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!