XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 17775.
KRS 0000414596, REGON 146051240, NIP 7582351941
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-03-16 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46051/19/488]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Tettsui Security sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!