XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 17776.
KRS 0000713840, REGON 369270423, NIP 5223110521
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-01-15 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/75918/19/870]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Lacuna Inc. sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryk Uprawnieni do reprezentowania spółki oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!