XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 17790.
KRS 0000783222, REGON 383172690, NIP 5252788042
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-04-23 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/95267/19/381]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowo-akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowo-akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
3 664

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm - Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
424 128

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki04.11.2019 R., REP. A NR 10438/2019, NOTARIUSZ TERESA DĘBSKA-GRELUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1, § 6 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5970100,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego9970100,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2.Liczba akcji wszystkich emisji5970100

WPISAĆ

2.Liczba akcji wszystkich emisji9970100

WYKREŚLIĆ

4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego5970100,00 ZŁ

WPISAĆ

4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego9970100,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiC5
2.Liczba akcji w danej serii4000000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane4.000.000 AKCJI IMIENNYCH SERII C UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY W TAKI SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII C PRZYPADA DYWIDENDA WYŻSZA O POŁOWĘ OD DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA POZOSTAŁE AKCJE SPÓŁKI, W STOSUNKU DO KTÓRYCH W ZWIĄZKU Z ICH UPRZYWILEJOWANIEM W ZAKRESIE DYWIDENDY WYŁĄCZONE ZOSTAŁO PRAWO GŁOSU (AKCJE NIEME).