XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 17865.
KRS 0000707409, REGON 368914031, NIP 6423205853
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-12-06 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/17117/19/761]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Arkam sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 8 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!