XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 17879.
KRS 0000110409, REGON 012651219, NIP 5212339243
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-09 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45074/19/262]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 39 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!