XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 17920.
KRS 0000298467, REGON 141186567, NIP 5272559706
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2008-02-05 r.
[RDF/185960/20/948]

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.10.2017 DO 30.09.2018