XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 17960.
KRS 0000398063, REGON 122426061, NIP 9930649679
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-10-07 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/11360/19/335]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Blue Box sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBLUE BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBLUE BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZKARADEK
2.ImionaALFREDA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, REP. A 4208/2019 NOTARIUSZ MICHAŁ POBORSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH UL. ŚW. LEONARDA 1/12, 16.10.2019
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZKARADEK
2.ImionaALFREDA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 2/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, REP. A 4208/2019 NOTARIUSZ MICHAŁ POBORSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH UL. ŚW. LEONARDA 1/12, 16.10.2019
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE