XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 17999.
KRS 0000665922, REGON 366767488, NIP 7010673431
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-03-13 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/93006/19/710]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Cbb Detektyw sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. POJEZIERSKA nr domu 90 kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA

WYKREŚLIĆ

3.Adres poczty elektronicznejMIKOLAJ.AUGUSTYNIAK@GRUPACBB. PL

WPISAĆ

3.Adres poczty elektronicznejT.SMIALKOWSKI@GRUPACBB.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.12.2019 R., REP.A NR 18098/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DOKONANO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE ZMIANY SIEDZIBY SPÓŁKI Z WARSZAWY NA ŁÓDŹ.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK
2.ImionaMIKOŁAJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZPERKOWSKI
2.ImionaKRZYSZTOF BOGDAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCENTRALNE BIURO BEZPIECZEŃSTWA CBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON341338090
4.Numer KRS0000434803 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚMIAŁKOWSKI
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK
2.ImionaMIKOŁAJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚMIAŁKOWSKI
2.ImionaTOMASZ PRZEMYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE