XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18012.
KRS 0000657120, REGON 366273763, NIP 5252693152
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2017-01-04 r.
[RDF/185967/20/190]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 07.01.2020 okres OD 04.01.2017 DO 31.12.2017