XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18038.
KRS 0000350979, REGON 142343744, NIP 7010226235
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2010-03-15 r.
[RDF/185963/20/510]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 22.11.2018 DO 31.12.2018