XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18119.
KRS 0000607150, REGON 363976062, NIP 5050125752
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2016-03-11 r.
[RDF/186004/20/791]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018