XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18143.
KRS 0000007980, REGON 510593086, NIP 7392523675
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-18 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/16047/19/552]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Epona sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 39 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!