XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18258.
KRS 0000131738, REGON 292671080, NIP 9591550109
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-09-19 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/11721/19/856]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kielce

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kielce (woj. świętokrzyskie).

Liczba rekordów:
30 089

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFRATELLI GERVASI SPA
5.Udziały posiadane przez wspólnika5.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCOMAN SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA
5.Udziały posiadane przez wspólnika5.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGERVASI
2.ImionaFRANCESCO Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSERINI
2.ImionaFABIO Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy29 1 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy29 20 PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy29 3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

WYKREŚLIĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy34 10 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy34 20 Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy34 30 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy50 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy50 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE