XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18279.
KRS 0000508384, REGON 321514800, NIP 8513175909
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2014-05-05 r.
[RDF/186026/20/432]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Gr Jawor sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019