XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18490.
KRS 0000046222, REGON 639523690, NIP 7822079741
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-26 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/16618/19/596]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 8 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 54 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!