XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18640.
KRS 0000393532, REGON 143880941, NIP 5252512765
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-08-11 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/76803/19/514]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Natux sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAMINSKIENE
2.ImionaHANA Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaUAB "DMD GROUP"
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH

WYKREŚLIĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 9 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy19 10 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU

26

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy19 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

27

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH

28

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH

29

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ

30

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

31

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

32

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT

33

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

34

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

35

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

36

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

37

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

38

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

39

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

40

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

41

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

42

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW

43

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

44

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

45

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

46

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

47

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

48

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

49

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

50

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

51

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

52

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

53

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

54

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 1 REKLAMA

55

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

56

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

57

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

58

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

59

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA