XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18654.
KRS 0000799576, REGON 384125416, NIP 7010940843
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-08-14 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/93847/19/203]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza agentów sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.17.Z (Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych).

Liczba rekordów:
4 033

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm - mazowieckie

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 985

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.01.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaNORGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaNORGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANIK
2.ImionaMIROSŁAW GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NORGE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI ZAWARTA W PROTOKOLE Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONEGO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ CZEKAŁĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A 3718/2019. , 09.12.2019
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANIK
2.ImionaMIROSŁAW GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NORGE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI ZAWARTA W PROTOKOLE Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONEGO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ CZEKAŁĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A 3718/2019. , 09.12.2019
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE