XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18746.
KRS 0000158530, REGON 330396880, NIP 6721126906
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-04-11 r.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7826/19/381]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRISTO
2.ImionaJUKKA Ikona RSS

WYKREŚLIĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOŁTYSIAK
2.ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE