XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18763.
KRS 0000534471, REGON 360323690, NIP 6793106132
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-12-12 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/38263/19/948]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polish Consulting 1 sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WADOWICKA nr domu 12 nr lokalu 430 kod pocztowy 30-415 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JERZEGO BAJANA nr domu 4 kod pocztowy 31-465 poczta KRAKÓW kraj POLSKA