XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18810.
KRS 0000194698, REGON 272179809, NIP 6431570923
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2004-02-13 r.
[RDF/186019/20/695]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Poldom" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019