XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18815.
KRS 0000460280, REGON 146655127, NIP 5223005758
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-05-06 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42978/19/562]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Pure Ice sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMARKIEWICZ
2.ImionaANDREJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika59000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5900000,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5900000,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport4900000,00 ZŁ