XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18821.
KRS 0000213301, REGON 015791760, NIP 5272447195
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-07-22 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/94835/19/151]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Pwc It Services sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHANDARANA
2.ImionaDARSHAN Ikona RSS

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJARMAN
2.ImionaNICK DAVID Ikona RSS